ექსკავატორი

ავტოპარკზე განთავსებულია 15 ერთეული მუხლუხა ექსკავატორი , ყველა წონითი კატეგორია , თქვენთვის სასურველი სამუშაო აღჭურვილობით.

დამტვირთველი

ავტოპარკზე განთავსებულია 5 ერთეული დამტვირთველი

ექსკავატორი

ავტოპარკზე განთავსებულია 10 ერთეული ბორბლიანი ექსკავატორი , ყველა წონითი კატეგორია , თქვენთვის სასურველი სამუშაო აღჭურვილობით.

დამტ-ექსკ.

 ავტოპარკზე განთავსებულია 8 ერთეული დამტვირთველ-ექსკავატორი, თქვენთვის სასურველი სამუშაო აღჭურვილობით

ბულდოზერი

ავტოპარკზე განთავსებულია 5 ერთეული CATERPILLAR D6R2 , ყველა წონითი კატეგორია , თქვენთვის სასურველი სამუშაო აღჭურვილობით.

სატკეპნი

ავტოპარკზე განთავსებულია 20 ერთეული სატკეპნი , ყველა წონითი კატეგორია

გრეიდერი

ავტოპარკზე განთავსებულია 5 ერთეული გრეიდერი SEM 919.

თვითმცლელი

ავტოპარკზე განთავსებულია 20 ერთეული თვითმცლელი 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

© 2019. ყველა უფლება დაცულია